Hrušně

Hrušně

Williamsova Čáslavka

Letní máslovka Cizosprašná, vhodnými opylovači jsou Boscova lahvice, Konference, Charneuská, neoplodňuje se Avranšskou. Je dobrým opylovačem. Zr...

Konference

Zimní odrůda ...

Vyhledávání

Napište nám: